Sasyāmr̥ta @ Gurukula

ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಸ್ಯಗಳ ಪರಿಚಯ..ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಖಾದ್ಯದ ತಿನಿಸುಗಳು.. ಗುರುಕುಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಸ್ಯಾಮೃತಾ - ಇದು ಕರಾವಳಿ ಟೇಸ್ಟ್